PNF

 

Terapeuci HRC Rehabilitacja to osoby wszechstronnie wykształcone. Swoja wiedzę rozwijają na kursach, szkoleniach i konferencjach. Postaramy się zapoznać Państwa z metodami terapeutycznymi, za pomocą których przywracają zdrowie i witalność pacjentów.

 

 

PNF:

 

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (z ang. PNF) to filozofia i koncepcja terapeutyczna. Metoda od lat czterdziestych dwudziestego wieku jest jedną na najlepiej rozpoznawalnych koncepcji w obrębie fizjoterapii. Twórcami i pionierami byli dr Herman Kabat oraz Margaret Knott, którzy w roku 1947 rozpoczęli i kontynuowali proces tworzenia i rozwijania technik i procedur terapeutycznych.

 

Początkowo metodą tą usprawniani byli głownie pacjenci ze stwardnieniem rozsianym i zapaleniem rogów przednich rdzenia kręgowego. W miarę rozwoju metody zauważono, że jest również efektywna w pracy z różnymi jednostkami chorobowymi. Obecnie zgodnie z założeniami PNF usprawnia się pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi i ortopedycznymi.

 

PNF składa się oceny pacjenta na poziomie aktywności oraz na poziomie uszkodzeń i ograniczeń aktywności oraz szeregu wzorców ruchowych, głowy, tułowia i kończyn, oraz specyficznych technik służących pracy z pacjentem. Praca terapeutyczna z pacjentem odbywa się w sposób kompleksowy i zgodny z potrzebą, od pozycji leżącej, przez szereg pozycji pośrednich do stojącej i aktywności od obrotu na bok do chodu. Wiele miejsca poświęcono czynnościom życiowym takim jak ruchy języka, połykanie, praca mięśni twarzy, oddychanie i zaburzenia mowy.

 

 

Zastosowanie:

 • Dysfunkcje neurologiczne
  • Stwardnienie rozsiane (SM)
  • Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
  • Hemiplegia, paraplegia, tetraplegia
  • Stany po udarach niedokrwiennych i krwotocznych.
  • Inne dysfunkcje neuronu ruchowego.
  • Uszkodzenia nerwów obwodowych.
 • Opieka paliatywna
 • Łatwość wykonania jest zaletą dla pacjenta.
 • Praca w pozycjach niskich, bezpiecznych.
 • Urazy
 • Stany pooperacyjne
 • Przeciążenia
 • Dysfunkcje ortopedyczne
 • Trening kontroli motorycznej – nauka ruchu.
 • Niestabilność stawowa
 • Poprawa zaburzonego wzorca chodu.