Fizykoterapia

 

Terapeuci HRC Rehabilitacja to osoby wszechstronnie wykształcone. Swoja wiedzę rozwijają na kursach, szkoleniach i konferencjach. Postaramy się zapoznać Państwa z metodami terapeutycznymi, za pomocą których przywracają zdrowie i witalność pacjentów.

 

 

Fizykoterapia:

 

Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym zastosowanie znajdują występujące w przyrodzie czynniki fizyczne oraz termiczne. Historia fizykoterapii rozpoczyna się wraz z wykorzystaniem wody do celów leczniczych, rozwój trwa nadal. Zabiegi polegają na korzystnym wpływie właściwości fizycznych na organizm człowieka.

 

W gabinecie HRC Rehabilitacja wykorzystuje się sprawdzone i skuteczne metody fizykoterapeutyczne, czyli promieniowanie laserowe, falę ultradźwiękową, zabiegi elektrolecznicze oraz pole magnetyczne.

 

Promieniowanie laserowe wykorzystuje skupioną wiązkę promieniowania i jej możliwości transportu energii do tkanki. Skuteczność laseroterapii rozpatrywać należy na poziomie komórkowym, poprawie ulegają fizjologiczne procesy przemian wewnątrz komórek, ich odżywienie oraz synteza ważnych dla organizmu substancji takich jak kolagen, białka różnego typu oraz kwasu rybonukleinowego. Dla pacjenta ważnym argumentem jest przyspieszenie regeneracji tkankowej z poziomu pojedynczej komórki.

 

Zastosowanie:

 • Trudno gojące się rany i owrzodzenia, w tym odleżyny
 • Przewlekłe stany zapalne
 • Utrudniony zrost kostny
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Zespoły bólowe o podłoży dyskopatycznym
 • Zapalenia struktur aparatu ruchu, ścięgien, powięzi, pochewek ścięgnistych i kaletek stawowych
 • Obciążenie nerwów obwodowych
 • Neuropatia cukrzycowa

 

 

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne wysokiej częstotliwości. Drgania z kolei zgodnie z właściwością fizyczną tworzą falę ultradźwiękową, które jest transporterem energii. Aby energia wywołała w tkance odczyn, musi zostać przez nią pochłonięta. Działanie ultradźwięków jest trójpłaszczyznowe i polega na efekcie mechanicznym, cieplnym i fizykochemicznym.

 

Zastosowanie:

 • Działanie przeciwbólowe
 • Zmniejszenie napięcia mięśni
 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • Hamowanie procesów zapalnych
 • Wpływ na enzymy ustrojowe

 

 

Elektrolecznictwem lub elektroterapią nazywa się dział lecznictwa fizykalnego, w którym wykorzystuje się prąd stały lub prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Dzięki właściwościom przewodzącym ludzkiego organizmu możliwe jest skorzystanie ze znacznej ilości prądów, z których każdy ma nieco inne przeznaczenie.

 

Zastosowanie:

 • Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe
 • Wywołanie przekrwienia w tkance
 • Wprowadzenie substancji czynnej (leku) w głąb tkanki
 • Stymulacja mięśni osłabionych i odnerwionych
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego

 

 

Pole magnetyczne wpływa na organizm ludzki w sposób złożony. Charakterystyczną cechą jest przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Dzięki temu nie istnieje zjawisko pochłonięcia energii na określonej głębokości. Największą zbadaną wartością zabiegów w polu magnetycznym jest wykorzystanie właściwości paramagnetycznych różnych struktur organizmu i ich reakcja na zmianę stanu energetycznego. Takie oddziaływanie wpływa na funkcje biologiczne tkanek.

 

Zastosowanie:

 • Zwyrodnienia stawowe
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Złamania kości
 • Urazy sportowe więzadeł, mięśni, ścięgien i stawów
 • Trudno gojące się rany i oparzenia
 • Dolegliwości neutralne
 • Zaburzenia krążenia obwodowego