Sport

 

W celu zapewnienia naszym klientom jak najwyższej jakości usług, zgodnych ze światowymi standardami i w pełni dopasowanych do oczekiwań podzieliliśmy naszą ofertę na trzy działy: rehabilitacja, sport i profilaktyka. Każdy z nich jest zoptymalizowany pod innym kątem, ma spełnić pewne zadanie i odpowiadać wymaganiom różnych grup klientów.

 

 

Sport:

 

Sport i kontuzje są nierozłączne od zarania dziejów, jak długo istnieje sport i rywalizacja tak długo zawodnicy cierpieli i będą cierpieć z powodu różnych problemów zdrowotnych. Związane jest to z ciągłym stawianiem przed sportowcami nowych wyzwań, chęcią bicia kolejnych rekordów i dotarcia na sam szczyt. Takie eksploatowanie organizmu, sumowanie dużych obciążeń oraz nacisk na szybką specjalizację w danej dyscyplinie sportowej bez odpowiedniej podbudowy sprawności ogólnej sprzyja powstawaniu urazów, przeciążeń sportowych i obniża możliwości wysiłkowe i efektywność treningu.

 

Aby przeciwdziałać powyższym problemom lub uniknąć ich wystąpienia warto wrócić do podstaw i zadbać o swoją motoryczność. Specjalnie dla sportowców obecnych i przyszłych przygotowaliśmy badanie przeglądowe (screeningowe) narządu ruchu, ocenę funkcjonalną i ocenę kontroli sensomotorycznej.

 

Przebieg takiego screeningu jest kilkuetapowy. W wywiadzie zadamy pytania o ewentualne istniejące problemy zdrowotne, przebyte urazy lub subiektywne odczucia. W następnej kolejności badaniu fizjoterapeutycznemu poddany zostanie aparat ruchu i określone zostaną zaburzenia strukturalne. Kolejnym krokiem jest test możliwości funkcjonalnych, czyli przyjrzenie się pracy tułowia i kończyn podczas wykonywania pewnych czynności z życia codziennego lub specyficznych dla danej dyscypliny sportowej. Ocena kontroli sensomotorycznej oznacza poddanie specjalnym testom na stabilnym i niestabilnym podłożu. W uproszczeniu: badamy zgranie układu nerwowego i poszczególnych mięśni naszego ciała.

 

Na podstawie powyższych pytań i testów wyciągnięte będą wnioski dotyczące deficytów strukturalnych i funkcjonalnych. Jest to bardzo ważny dla sportowca zbiór problemów, z którymi warto by walczyć, aby nasz organizm nie cierpiał podczas i po aktywności sportowej. Należy pamiętać, że zaletami treningu funkcjonalnego i motorycznego jest zminimalizowanie ryzyka kontuzji, ale także poprawa efektywności ruchu, co umożliwia osiąganie lepszych wyników sportowych.

 

Zdarza się również, że zawodnik trafia do nas po wystąpieniu urazu sportowego. Postępowanie w takim przypadku również polega na zdiagnozowaniu słabych elementów organizmu lub wadliwych elementów przygotowania sportowego, które mogły przyczynić się do powstania kontuzji. W tym przypadku trening funkcjonalny realizowany jest jako kolejny etap powrotu do aktywności. Naszym celem jest nie tylko przywrócenie sprawności sprzed wypadku, ale podniesienie możliwości organizmu na wyższy poziom sportowy.

 

Naszą ofertę kierujemy do sportowców zawodowych oraz amatorskich, bez względu czy celem jest dla nich wynik sportowy, czy poprawa swojej sprawności fizycznej, zadbanie o zdrowie i dobry wygląd.

 

Ocena motoryczna jest również znakomitym rozwiązaniem dla osób, które chcą zacząć uprawiać daną dyscyplinę sportową. Pozwoli poznać słabe strony, dopasować trening do możliwości wysiłkowych oraz wskaże niezalecane dyscypliny. Należy pamiętać, że dobry trener/fizjoterapeuta nigdy nie zabroni uprawiać sportu, on uczyni go przyjemnym, zdrowym i bezbolesnym.