Proces rehabilitacji, zaczyna się wraz z wystąpieniem dysfunkcji. Pierwszą pracę wykonuje organizm, następną wykwalifikowany terapeuta. Bez niej proces leczniczy nie istnieje. Jest drogą do odzyskania funkcji i sprawności, które zostały utracone z różnych przyczyn.

 

Informacja dla pacjentów:

 

 1. Na wizytę w HRC Rehabilitacja można się umówić telefonicznie lub osobiście, szczegółowe dane dostępne są w zakładce Kontakt.

 

 1. Zajęcia fizjoterapii odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 2100.

 

 1. Na zajęcia prosimy zabrać ze sobą: 
 • Swobodny strój sportowy, który nie będzie utrudniał ruchu i umożliwi dostęp do leczonej okolicy ciała
 • Obuwie sportowe
 • Ręcznik

 

 1. Jeśli planują Państwo pierwszą wizytę, prosimy zabrać ze sobą:
 • Dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz wykonanych badań (jeżeli Pacjent taką posiada)
 • Dokument tożsamości zawierający numer PESEL w celu założenia kartoteki medycznej Pacjenta

 

 1. W przypadku złego samopoczucia (wysoka temperatura, podwyższone ciśnienie itp.), wystąpienia innych chorób (mogących wpłynąć na przebieg rehabilitacji) oraz w przypadku ciąży Pacjentki, prosimy o zgłoszenie tego faktu fizjoterapeucie przed przystąpieniem do zajęć.

 

 

Przebieg pierwszej wizyty:

 

 1. Pierwsze zajęcia rehabilitacyjne mają charakter wizyty diagnostycznej, są zawsze przeprowadzane indywidualnie.

 

 1. Terapeuta zakłada kartę pacjenta, która stanowi dokumentację medyczną i zawiera przebieg wizyt, rozpoznanie funkcjonalne oraz szczegóły procesu leczniczego.

 

 1. Jeśli istnieją przeciwwskazania do zabiegu, zostają one przedstawione Pacjentowi.

 

 1. Fizjoterapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem, zapoznaje się z wynikami dotychczasowego leczenia oraz badaniami obrazowymi, w następnej kolejności wykonuje badanie fizjoterapeutyczne w celu postawienia wstępnej diagnozy i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do dalszej terapii.

 

 1. Zgodnie z celami; krótko i długoterminowym, ustalanymi razem z Pacjentem, rehabilitant tworzy ogólny plan postępowania z uwzględnieniem częstotliwości wizyt fizjoterapeutycznych.

 

 1. Pozostały czas wizyty przeznaczony jest na pierwszą sesję terapeutyczną.

 

 

Odwoływanie wizyty:

 

Umówioną wizytę mogą Państwo odwołać w godzinach pracy gabinetu. Prosimy, aby dokonać tego najpóźniej w dniu poprzedzającym umówione zajęcia. Dzięki temu organizacja pracy będzie łatwiejsza a dostęp do fizjoterapii szybszy.